Radovi

Marija Grabar: Zima u Širokom Selu
Zima u Širokom Selu, ulje na platnu, 2019.

Zima u Širokom Selu

ulje na platnu, 2021.

Marija Grabar: Moj micek na bačvi
Moj micek na bačvi, ulje na platnu, 2021.

Moj micek na bačvi

ulje na platnu, 2021.

Marija Grabar: Seoska idila
Seoska idila, ulje na platnu, 2019.

Seoska idila

ulje na platnu, 2019.

Marija Grabar: Moja Bilogora
Moja Bilogora, ulje na platnu, 2019.

Moja Bilogora

ulje na platnu, 2019.

Marija Grabar: Guske na livadi
Guske na livadi, ulje na platnu, 2018.

Guske na livadi

ulje na platnu, 2018.

Marija Grabar: Seosko dvorište
Seosko dvorište, ulje na platnu, 2018.

Seosko dvorište

ulje na platnu, 2018.

Marija Grabar: Romanova majka
Romanova majka, ulje na platnu, 2017.

Romanova majka

ulje na platnu, 2017.

Marija Grabar: Zimske radosti
Zimske radosti, ulje na platnu, 2016.

Zimske radosti

ulje na platnu, 2016.

Marija Grabar: Guske u zimi
Guske u zimi, ulje na platnu, 2014.

Guske u zimi

ulje na platnu, 2014.

Marija Grabar: Vahtarna Mučna Reka
Vahtarna Mučna Reka, ulje na platnu, 2014.

Vahtarna Mučna Reka

ulje na platnu, 2014.

Marija Grabar: Zimska idila
Zimska idila, ulje na platnu, 2013.

Zimska idila

ulje na platnu, 2013.

Marija Grabar: Bakine kokoši
Bakine kokoši, ulje na platnu, 2013.

Bakine kokoši

ulje na platnu, 2013.

Marija Grabar: Moja baka
Moja baka, ulje na platnu, 2013.

Moja baka

ulje na platnu, 2013.

Marija Grabar: Popovići idu po drva
Popovići idu po drva, ulje na platnu, 2013.

Popovići idu po drva

ulje na platnu, 2013.

Marija Grabar: Crkva u Reki
Crkva u Reki, ulje na platnu, 2013.

Crkva u Reki

ulje na platnu, 2013.

Marija Grabar: Rajnovo stado
Rajnovo stado, ulje na platnu, 2012.

Rajnovo stado

ulje na platnu, 2012.

Marija Grabar: Večernji smiraj
Večernji smiraj, ulje na platnu, 2012.

Večernji smiraj

ulje na platnu, 2012.

Marija Grabar: Cvijeće u Gabajevoj Gredi
Cvijeće u Gabajevoj Gredi, ulje na platnu, 2011.

Cvijeće u Gabajevoj Gredi

ulje na platnu, 2011.

Marija Grabar: Ribič
Ribič, ulje na platnu, 2008.

Ribič

ulje na platnu, 2008.

Marija Grabar: Jutro u mom zavičaju
Jutro u mom zavičaju, ulje na platnu, 2008.

Jutro u mom zavičaju

ulje na platnu, 2008.

Marija Grabar: Kalnički kraj
Kalnički kraj, ulje na platnu, 2008.

Kalnički kraj

ulje na platnu, 2008.

Marija Grabar: Pogled s moga prozora
Pogled s moga prozora, ulje na platnu, 2007.

Pogled s moga prozora

ulje na platnu, 2007.

Marija Grabar: Zaboravljeni predmeti
Zaboravljeni predmeti, ulje na platnu, 2006.

Zaboravljeni predmeti

ulje na platnu, 2006.

Marija Grabar: Dedin bicikl
Dedin bicikl, ulje na platnu, 2006.

Dedin bicikl

ulje na platnu, 2006.

Marija Grabar: Seosko dvorište
Seosko dvorište, ulje na platnu, 2006.

Seosko dvorište

ulje na platnu, 2006.

Marija Grabar: Guske u predvečerje
Guske u predvečerje, ulje na platnu, 2006.

Guske u predvečerje

ulje na platnu, 2006.

Marija Grabar: Stare uspomene
Stare uspomene, ulje na platnu, 2005.

Stare uspomene

ulje na platnu, 2005.

Marija Grabar: Selo u zimi
Selo u zimi, ulje na platnu, 2005.

Selo u zimi

ulje na platnu, 2005.

Marija Grabar: Krave na paši
Krave na paši, ulje na platnu, 2005.

Krave na paši

ulje na platnu, 2005.

Marija Grabar: Kupi sijena
Kupi sijena, ulje na platnu, 2003.

Kupi sijena

ulje na platnu, 2003.